Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Ερευνητικό / Επιστημονικό Έργο

Με την πρόσληψη μου στο Erlangen το 2005 ξεκίνησα τη Διδακτορική μου Διατριβή με Τίτλο «Η αξιολόγηση της νέας ΤΝΜ ταξινόμησης για τα προχωρημένα νεοπλάσματα του Λάρυγγα» υπό την εποπτεία του καθηγητή Prof. Iro. Την οποία ολοκλήρωσα το 2009 με «υψηλή διάκριση». Από το 2008 έγινα επιστημονικός υπεύθυνος της επίσημης ογκολογικής βάσης δεδομένων του Erlangen με περισσότερους από 9000 ασθενείς και ξεκινήσαμε την ανοσοϊστοχημική και PCR ανάλυση των ασθενών με καρκίνο του στοματοφάρυγγα για την εντόπιση του ιού HPV, που αποτέλεσε και το κύριο ερευνητικό μου πεδίο και στα πλαίσια της διατριβής για Υφηγεσία την οποία ολοκλήρωσα το 2013 και για την οποία βραβεύτηκα από τη Dr. WolfbauerStiftung με έπαθλο 2.500€. Μετά την ολοκλήρωση της Υφηγεσίας, διορίστηκα ως επίκουρος καθηγητής (Privatdozent) καταρχήν στο Erlagen και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο του Μονάχου LMU, θέση που διατηρώ μέχρι και σήμερα. Επιπλέον ερευνητικά πεδία αποτέλεσαν οι σιελογόνοι αδένες, οι σιαλενδοσκοπίσεις και η χρήση της ελαστογραφικής υπερηχογραφίας. Επίσης από το 2009 είμαι πιστοποιημένος ελεγκτής κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετείχα σε αρκετές προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες. Στο Erlangen επέβλεψα τρεις διδακτορικές διατριβές εκ των οποίων μια (Ryzek) από την αρχή μέχρι το τέλος. Συνολικά έχω 65 δημοσιεύσεις, εκ των οποίων οι 61 στο Pubmed (Link: PubmedPsychogios) με αθροιστικό impact Factor 105 και περίπου 750 βιβλιογραφικές αναφορές (hIndex=17, i-10 Index=25)

Συνολικά έχω συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 ελεύθερες ανακοινώσεις και poster και έχω κάνει 30 προσκεκλημένες ομιλίες πολλές εκ των οποίων σε μεγάλα διεθνή συνέδρια. Ιδιαίτερα το 2017 είχα την τιμή, εκτός των άλλων, να είμαι προσκεκλημένος ομιλητής με στο παγκόσμιο συνέδριο στο Παρίσι, στο πανευρωπαϊκό Συνέδριο στη Βαρκελώνη και στο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Αθήνα!

Επιπλέον έχω ολοκληρώσει μια μονογραφία με βάση τη Διατριβή για Υφηγεσία, έχω συμμετάσχει στη συγγραφή 2 βιβλίων, στην οργάνωση 30 σεμιναρίων-συνεδρίων και έχω συμμετάσχει σε περισσότερες από 200 επιστημονικές εκδηλώσεις συλλέγοντας περισσότερες από 2400 ώρες συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME).

Το 2020 δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό της πανευρωπαϊκής ΩΡΛ εταιρίας μια ανασκόπηση που έγραψα σε συνεργασία με δέκα καθηγητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για την χειρουργική της παρωτίδας.

Συγγραφικό – Επιστημονικό Έργο μέχρι το 1.1.2018

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά:

ORCID-Number: http://orcid.org/0000-0002-7805-3714

Pubmed Δημοσιεύσεις

54

Cumulative Impact Factor

96,04

Citations_Scopus

515

h-Index_Scopus

15

I10-Index_Scopus

23

Citations_Scholar

838

h-Index_Scholar

19

I10-Index_Scholar

30

Citations Scholar 2013-2018

698

h-Index_Scholar 2013-2018

17

I10-Index_Scholar2013-2018

30

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αναφορά στο Pubmed:
 1. Psychogios G, Alexiou C, Schick B, Papadopoulos T, Iro H.; [Salivary gland tumor of the hard palate]-case report; Laryngorhinootologie. 2008 Aug;87(8):579-82. doi: 10.1055/s-2007-995620. Epub 2008 May 7. German (IF=0,725).

 1. Psychogios G, Waldfahrer F, Bozzato A, Iro H.; Evaluation of the revised TNM classification in advanced laryngeal cancer; Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Jan;267(1):117-21. doi: 10.1007/s00405-009-0970-3. (IF=1,214).

 1. Zenk J, Karatzanis AD, Psychogios G, Franzke K, Koch M, Hornung J, Velegrakis GA, Iro H.; Long-term results of endonasal dacryocystorhinostomy.; Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Nov;266(11):1733-8. doi: 10.1007/s00405-009-1000-1. (IF=1,214).

 1. Karatzanis AD, Psychogios G, Zenk J, Waldfahrer F, Hornung J, Velegrakis GA, Iro H. Comparison among different available surgical approaches in T1 glottic cancer. Laryngoscope. 2009 Sep;119(9):1704-8. doi: 10.1002/lary.20537.

 1. Mantsopoulos K, Psychogios G, Hartmann A, Koch M, Alexiou C.; [Vagus Neurinoma as a Differential Diagnose of a Cervical Tumor: Report of a case].; Laryngorhinootologie. 2009 N0,725+ov;88(11):729-31. doi: 10.1055/s-0029-1225371. Epub 2009 Jul 28 (IF=0,726).

 1. Karatzanis AD, Waldfahrer F, Psychogios G, Hornung J, Zenk J, Velegrakis GA, Iro H.; Effect of repeated laser microsurgical operations on laryngeal cancer prognosis.; Head Neck. 2010 Jul;32(7):921-8. (IF=2,182).

 1. Karatzanis AD, Psychogios G, Zenk J, Waldfahrer F, Hornung J, Velegrakis GA, Iro H. Evaluation of available surgical management options for early supraglottic cancer. Head Neck. 2010 Aug;32(8):1048-55. (IF=2,182).

 1. Karatzanis AD, Waldfahrer F, Psychogios G, Hornung J, Zenk J, Velegrakis GA, Iro H.; Resection margins and other prognostic factors regarding surgically treated glottic carcinomas.; J Surg Oncol. 2010 Feb 1;101(2):131-6. (IF=2,428).

 1. Mantsopoulos K, Schwarz S, Psychogios G, Zenk J, Alexiou C.; [Unclear parapharyngeal mass].; HNO. 2010 Jul;58(7):708-12. German. (IF=0,543).

 1. Karatzanis AD*, Psychogios G*, Waldfahrer F, Zenk J, Hornung J, Velegrakis GA, Iro H.; T1 and T2 hypopharyngeal cancer treatment with laser microsurgery; J Surg Oncol. 2010 Jul 1;102(1):27-33. (IF= 2,428)* Dr. Alexander D. Karatzanis and Dr. Georgios Psychogios contributed equally to this work.

 1. Kasper C, Schuster M, Psychogios G, Zenk J, Ströbele A, Rosanowski F, Grässel E, Haderlein T. Voice handicap index and voice-related quality of life in small laryngeal carcinoma. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Mar;268(3):401-4. Epub 2010 Sep 7. (IF= 1,214).

 1. Killguss H, Gottwald F, Haderlein T, Maier A, Rosanowski F, Iro H, Psychogios G, Schuster M. Voice handicap and health-related quality of life after treatment for small laryngeal carcinoma. Folia Phoniatr Logop. 2011;63(3):122-8. Epub 2010 Oct 8. (IF=0,726).

 1. Mantsopoulos K*, Psychogios G*, Koch M, Zenk J, Waldfahrer F, Iro H.; Comparison of different surgical approaches in T2 glottic cancer; Head Neck. 2012 Jan;34(1):73-7. doi: 10.1002/hed.21687. Epub 2011 Mar 3. (IF=2,182) * Dr. Konstantinos Mantsopoulos and Dr. Georgios Psychogios contributed equally to this work.

 1. Mantsopoulos K, Psillas G, Psychogios G, Brase C, Iro H, Constantinidis J.; Predicting the long-term outcome after idiopathic facial nerve paralysis.; Otol Neurotol. 2011 Jul;32(5):848-51. doi: 10.1097/MAO.0b013e31821da2c6. (IF=2,065).

 1. Iro H, Mantsopoulos K, Zenk J, Waldfahrer F, Psychogios G.; [Results of transoral laser resection in T1-2 oropharyngeal, hypopharyngeal and laryngeal carcinomas]; Laryngorhinootologie. 2011 Aug;90(8):481-5. Epub 2011 Aug 17. German. (IF=0,725).

 1. Keller F*, Psychogios G*, Linke R, Lell M, Kuwert T, Iro H, Zenk J.; Carcinoma of unknown primary in the head and neck: comparison between positron emission tomography (PET) and PET/CT; Head Neck. 2011 Nov;33(11):1569-75. doi: 10.1002/hed.21635. Epub 2010 Dec 15. (IF=2,182) *Florian Keller and Dr. Georgios Psychogios contributed equally to this work.

 1. Karatzanis AD*, Psychogios G*, Waldfahrer F, Zenk J, Velegrakis GA, Iro H.; Surgical management of T1 oropharyngeal carcinoma; Head Neck. 2011 Nov 15. doi: 10.1002/hed.21916. (IF=2,182) *Dr. Alexander D. Karatzanis and Dr. Georgios Psychogios contributed equally to this work.

 1. Mantsopoulos K*, Psychogios G*, Waldfahrer F, Zenk J, Iro H.; Surgical treatment of locally limited tonsillar cancer.; Surg Oncol. 2012 Mar;21(1):e13-6. Epub 2011 Nov 18. (IF=2,886) * Dr. Konstantinos Mantsopoulos and Dr. Georgios Psychogios contributed equally to this work.

 1. Koch M, Iro H, Künzel J, Psychogios G, Bozzato A, Zenk J.; Diagnosis and gland-preserving minimally invasive therapy for wharton’s duct stenoses.; Laryngoscope. 2011 Nov 7. doi: 10.1002/lary.22452. (IF=2,096).

 1. Psychogios G, Mantsopoulos K, Kuenzel J, Koch M, Zenk J, Harreus U, Waldfahrer F, Iro H.; Primary surgical treatment of T2 oropharyngeal carcinoma.; J Surg Oncol. 2012 Jun 1;105(7):719-23. doi: 10.1002/jso.23026. Epub 2011 Dec 27. (IF=2,428).

 1. Mantsopoulos K, Psychogios G, Künzel J, Zenk J, Iro H, Koch M.; Evaluation of the Different Transcervical Approaches for Zenker’s Diverticulum; Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 May;146(5):725-9. doi: 10.1177/0194599811435304. Epub 2012 Jan 20. (IF=1,56).

 1. Klintworth N, Mantsopoulos K, Zenk J, Psychogios G, Iro H, Bozzato A; Sonoelastography of parotid gland tumours – initial experiences and identification of characteristical patterns; Eur Radiol. 2012 May;22(5):947-56. doi: 10.1007/s00330-011-2344-7. Epub 2012 Jan 22. (IF=3,59).

 1. Karatzanis AD*, Psychogios G*, Zenk J, Velegrakis GA,Waldfahrer F, Iro H; Management of advanced carcinoma of the base of tongue; J Surg Oncol. 2012 Nov;106(6):713-8. doi: 10.1002/jso.23135. Epub 2012 Apr 24. *Dr. Alexander D. Karatzanis and Dr. Georgios Psychogios contributed equally to this work. (IF=2,428).

 1. Zenk J, Psychogios G.; [Early-stage glottic carcinoma in adults: Transoral CO2 laser resection more economical than standard fractionated radiotherapy].; Strahlenther Onkol. 2012 Aug;188(8):717-8. doi: 10.1007/s00066-012-0136-x (IF=4,16).

 1. Psychogios G, Mantsopoulos K, Bohr C, Koch M, Zenk J, Iro H.; Incidence of occult cervical metastasis in head and neck carcinomas: development over time.; J Surg Oncol 2012; DOI 10.1002/jso.23221. (IF=2,1).

 1. Koch M, Iro H, Klintworth N, Psychogios G, Zenk J. Results of minimally invasive gland-preserving treatment in different types of parotid duct stenosis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Sep;138(9):804-10. doi: 10.1001/archoto.2012.1618. (IF=1,6).

 1. Mantsopoulos K*, Psychogios G*, Bohr C, Zenk J, Kapsreiter M, Waldfahrer F, Iro H.; Primary surgical treatment of T3 glottic carcinoma: Long-term results and decision-making aspects.; Laryngoscope. 2012 Dec;122(12):2723-7. doi: 10.1002/lary.23580. * Dr. Konstantinos Mantsopoulos and Dr. Georgios Psychogios contributed equally to this work. (IF=1,7).

 1. Psychogios G, Mantsopoulos K, Koch M, Klintworth N, Kapsreiter M, Zenk J, Iro H.; Elective neck dissection vs observation in transorally treated early head and neck carcinomas with cN0 neck.; Acta Otolaryngol. 2013 Mar;133(3):313-7. doi: 10.3109/00016489.2012.743032. Epub 2013 Jan 7. (IF=1,1).

 1. Künzel J., Iro H., Psychogios G, Zenk J, Koch M.; Closure of defects after resection of tumors of the oral cavity and the pharynx: medium- to long-term oncologic and functional results with the myocutaneous platysma flap.; Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Sep;270(9):2537-45. doi: 10.1007/s00405-013-2389-0. Epub 2013 Feb 9. (IF=1,46).

 1. Psychogios G, Mantsopoulos K, Agaimy, A, Koch M, Zenk J, Waldfahrer F, Iro H.; Prognostic factors in limited (T1-2, N0-1) oropharyngeal carcinoma treated with surgery ± adjuvant therapy. Head Neck. 2013 Dec;35(12):1752-8. doi: 10.1002/hed.23229. Epub 2013 Mar 6. (IF=2,83).

 1. Plzak J, Astl J, Psychogios G, Zenk J, Betka; [Current treatment strategies for papillary thyroid microcarcinoma].; HNO. 2013 Apr;61(4):300-5. doi: 10.1007/s00106-013-2679-2. (IF=0,45).

 1. Mantsopoulos K, Psychogios G, Karatzanis A, Künzel J, Lell M, Zenk J, Koch M.; Clinical relevance and prognostic value of radiographic findings in Zenker’s diverticulum.; Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Mar;271(3):583-8. doi: 10.1007/s00405-013-2562-5. Epub 2013 May 21. (IF=1,46).

 1. Psychogios G, Zenk J.; [No causal relationship between human papillomavirus and nasopharyngeal carcinoma].; Strahlenther Onkol. 2013 Jul;189(7):596-7. doi: 10.1007/s00066-013-0338-x. (IF=4,16).

 1. Künzel J, Psychogios G, Mantsopoulos K, Grundtner P, Waldfahrer F, Iro H.; Lymph node ratio as a predictor of outcome in patients with oropharyngeal cancer.; Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 May;271(5):1171-80. doi: 10.1007/s00405-013-2513-1. (IF=1,46).

 1. Künzel J., Psychogios G, Koch M., Waldfahrer F., Mantsopoulos K., Iro H.,; Results of Treatment for pT1/pT2 Carcinomas of the Floor of the Mouth; Acta Otolaryngol. 2013 Sep;133(9):1000-5. doi: 10.3109/00016489.2013.796090. Epub 2013 Jul 22. (IF=1,1).

 1. Psychogios G, Zenk J.; [Laryngeal preservation with induction chemotherapy for hypopharyngeal squamous cell carcinoma].; Strahlenther Onkol. 2013 Dec;189(12):1058-9. doi: 10.1007/s00066-013-0476-1. (IF=4,16).

 1. Koch M, Künzel J, Iro H, Psychogios G, Zenk J.; Long-term results and subjective outcome after gland-preserving treatment in parotid duct stenosis.; Laryngoscope. 2013 Nov 23. doi: 10.1002/lary.24534 (IF=1,98).

 1. Karatzanis AD, Psychogios G, Waldfahrer F, Kapsreiter M, Zenk J, Velegrakis GA, Iro H.; Management of locally advanced laryngeal cancer.; J Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Jan 28;43:4. doi: 10.1186/1916-0216-43-4. (IF=0,71).

 1. Mantsopoulos K, Psychogios G, Agaimy A, Künzel J, Zenk J, Iro H, Bohr C.; Inflamed benign tumors of the parotid gland: Diagnostic pitfalls from a potentially misleading entity.; Head Neck. 2013 Oct 29:1-7. doi: 10.1002/hed.23541. (IF=2,83).

 1. Psychogios G, Alexiou C, Agaimy A, Brunner K, Koch M, Mantsopoulos K, Tomppert A, Iro H.; Epidemiology and survival of HPV-related tonsillar carcinoma.; Cancer Med. 2014 Jun;3(3):652-9. doi: 10.1002/cam4.212. Epub 2014 Mar 10. (IF=2,5).

 1. Künzel J, Mantsopoulos K, Psychogios G, Agaimy A, Grundtner P, Koch M, Iro H.; Lymph node ratio is of limited value for the decision-making process in the treatment of patients with laryngeal cancer.; Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Mar 19 (IF=1,46).

 1. Bohr C, Kräck A, Dubrovskiy D, Eysholdt U, Svec J, Psychogios G, Ziethe A, Döllinger M.; Spatiotemporal Analysis of High-Speed Videolaryngoscopic Imaging of Organic Pathologies in Males.; J Speech Lang Hear Res. 2014 Feb 17. doi: 10.1044/2014_JSLHR-S-12-0076. (IF=1,97).

 1. Ryzek DF, Mantsopoulos K, Künzel J, Grundtner P, Zenk J, Iro H, Psychogios G.; Early stage oropharyngeal carcinomas: comparing quality of life for different treatment modalities.; Biomed Res Int. 2014;2014:421964. doi: 10.1155/2014/421964. Epub 2014 Feb 25. (IF=2,88).

 1. Psychogios G, Mantsopoulos K, Agaimy A, Brunner K, Mangold E, Zenk J, Iro H.; Outcome and Prognostic Factors in T4a Oropharyngeal Carcinoma, Including the Role of HPV Infection.; Biomed Res Int. 2014;2014:390825. doi: 10.1155/2014/390825. Epub 2014 Mar 31. (IF=2,88).

 1. Künzel J, Mantsopoulos K, Psychogios G, Grundtner P, Koch M, Iro H.; Lymph node ratio as a valuable additional predictor of outcome in selected patients with oral cavity cancer.; Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014 Jun;117(6):677-84. doi: (IF=1,5).

 1. Mantsopoulos K, Psychogios G, Künzel J, Waldfahrer F, Zenk J, Iro H.Primary surgical therapy for locally limited oral tongue cancer. Biomed Res Int. 2014;2014:738716. doi: 10.1155/2014/738716. Epub 2014 May 20 (IF=2,88).

 1. Zenk J, Psychogios G. [Medical examination: preparation for ENT specialisation: part 16].. HNO. 2014 Aug;62(8):593-5. doi: 10.1007/s00106-014-2897-2. German. (IF=0,580).

 1. De Tristan J, Zenk J, Künzel J, Psychogios G, Iro H. Thyroglossal duct cysts: 20 years’ experience (1992-2011). Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Sep;272(9):2513-9. doi: 10.1007/s00405-014-3229-6. Epub 2014 Aug 19. (IF=1,545).

 1. Zenk J, Psychogios G. [Medical examination: Preparation for ENT specialisation : Part 19]. HNO. 2015 Jun;63(6):450-2. doi: 10.1007/s00106-015-0012-y. German. No abstract available. (IF=0,580).

 1. Zenk J, Psychogios G. [Medical examination: Preparation for ENT specialisation: Part 22]. HNO. 2015 Dec;63(12):867-70. doi: 10.1007/s00106-015-0090-x. German. No abstract available. (IF=0,580).

 1. Psychogios G, Berlis A, Märkl B, Schaller T, Psychogios MN, Zenk J. [Percutaneous Phil™-Embolization for Preoperative Therapy of Carotid Body Paragangliomas]. Laryngorhinootologie. 2016 Jun 29. [Epub ahead of print] German. (IF=0,572).

 1. Psychogios G, Zenk J. [Medical examination: Preparation for ENT specialisation : Part 26]. HNO. 2016 Jul 8. [Epub ahead of print] German. No abstract available. (IF=0,852).

 1. Psychogios G., Jering M., Zenk J.; Cervical hyperostosis as a cause of dyspnea, aspiration and ex-ätreme dysphagia: a case report and review of the literature; Frontiers in Surgery.(accepted 2018.03)

 1. Psychogios G, Jering M, Rüger H, Zenk J.; Ultrasound can predict contact of parotid tumor with facial nerve, right intraglandular localization and surgical technic needed: Under Review: European journal of Ultrasound.

Δημοσιεύσεις σε λοιπά περιοδικά:
 1. Psychogios G., D. Batzakakis, E. Moschovakis, J. Bardanis; Acute suppurative parotitis: an up-to-date approach to the etiology and diagnosis; ENT Department of General Hospital of Ikaria „Iatrika Chronika“ 26: 377-380 (2003).

 1. Psychogios G., J. Zenk, K. Mantsopoulos, M. Koch, H. Iro The role of sialendoscopy in diagnosis and treatment of obstructive salivary gland diseases. Otorhinolaryngologia head and neck surgery, 2009, 36: 6-12.

 1. Psychogios G., K. Mantsopoulos, J. Zenk, H. Iro. Head and neck Ultrasound: potentials in hands of an otolaryngologist. Part I. Otorhinolaryngologia head and neck surgery, 2011, 46: 12-20.

 

 1. Mantsopoulos K, Psychogios G., Zenk J., Iro H.; Head and neck Ultrasound: potentials in hands of an otolaryngologist. Part II. Otorhinolaryngologia head and neck surgery, 2012, 49: 18-25.

Επιστημονικές ανακοινώσεις (και Poster) σε Ιατρικά Συνέδρια: Nr: 107 (* παρουσιαστής της ελεύθερης ανακοίνωσης)
 1. J. Bardanis, D. Batzakakis, K. Monti, E. Moschovakis, S. Koutsikos, G. Psychogios. Chronic rhinitis in the island οf Ikaria. Poster presentation in the 12th Panhellenic ENT-Congress, Thessalonica (09.10.2003)

 1. D. Batzakakis, K. Monti, J. Bardanis, E. Moschovakis, S. Koutsikos, G. Psychogios. Η Επιδημιολογία της ωτόρροιας στην Ικαρία. Poster presentation in the 12th Panhellenic ENT-Congress, Thessalonica (09.10.2003)

 1. K. Monti, D. Batzakakis, Ι. Bardanis, E. Moschovakis, S. Koutsikos, G. Psychogios. Η Νόσος Kawasaki: Μια σοβαρή νόσος της παιδικής ηλικίας πίσω από „καθημερινά“ συμπτώματα. Poster presentation in the 12th Panhellenic ENT-Congress, Thessalonica (09.10.2003)

 

 1. D. Batzakakis, K. Apostopoloulos, G. Psychogios*, K. Lampropoulou, E. Moschovakis. Cauterization of inferior nasal turbinates with Nd:Yag Laser in nasal obstruction. Oral presentation in the 30th annual Panhellenic Medical Congress, Athens (01.05.2004)

 1. D. Batzakakis, K. Apostopoloulos, K. Lampropoulou, G. Psychogios, E. Moschovakis. Amygdalectomy with local anaesthesia. A safe and effective method. Poster presentation in the 30th annual Panhellenic Medical Congress, Athens (01.05.2004)

 1. G. Delimpaltadakis, E. Pleksousakis, G. Psychogios*, K. Dimoulas, K. Atzaraki. Endoscopic sclerotherapy of esophageal varices in provincial hospital. Oral presentation in the 8th Panhellenic meeting in Surgery for Liver, Biliary, Pancreas (20.05.2004)

 1. K. Apostopoloulos, G. Psychogios*, K. Lampropoulou, D. Batzakakis. Pre-emptive analgesia with levobupivacaine in adult tonsillectomy. Poster presentation during the 5th ELS Meeting, Lisbon (12/07/2004)

 

 1. D. Batzakakis, G. Psychogios*, K. Apostopoloulos. Chemotherapy in undifferentiated carcinoma of parotid gland. Poster presentation during the 5th ELS Meeting, Lisbon (12/07/2004)

 1. D. Batzakakis, K. Apostopoloulos, E. Moschovakis, I. Bardanis, M. Haralabopulou, G. Psychogios. Hypertension and Epistaxis. Poster presentation in the 5th European Congress of ORL, Rodos (11/09/2004)

 1. D. Batzakakis, K. Apostopoloulos, I. Bardanis, M. Haralabopoulou, A. Koromilas, G. Psychogios. Evoked otoacoustic emissions and idiopathic sudden deafness. Poster presentation in the 5th European Congress of ORL, Rodos (11/09/2004)

 1. K. Apostopoloulos, D. Batzakakis, E. Moschovakis, I. Bardanis, M. Haralabopulou, G. Psychogios. Caldwell Luc procedure review of 43 cases in point of postoperative sensitivity disorders. Poster presentation in the 5th European Congress of ORL, Rodos (11/09/2004)

 1. G. Psychogios, K. Dimoulas, K. Papanikolaou, E. Xrysafis, G. Delimpaltadakis. Complications in polypectomies of the large intestine. Surgical Department of General Hospital of Sitia. Oral presentation in the 24th Panhellenic Surgical Congress, Thessaloniki (2/10/2004)

 

 1. G. Delimpaltadakis, E. Pleksousakis, K Dimoulas, G. Psychogios, K. Papanikolaou. Endoscopical haemostasis in bleeding of the upper digestive system. Oral presentation in the 24th Panhellenic Surgical Congress, Thessaloniki (2/10/2004)

 1. G. Psychogios*, E. Pleksousakis, K. Dimoulas, K. Atzaraki, G. Delimpaltadakis. Σύγχρονος καρκίνος παχέος εντέρου σε τρεις διαφορετικές θέσεις; Poster presentation in the 24th Panhellenic Surgical Congress, Thessaloniki (2/10/2004)

 1. G. Delimpaltadakis, E. Pleksousakis, K. Papanikolaou. G. Psychogios, K. Loukas; Αιμορροιεδεκτομή κατά Longo. Oral presentation in the 24th Panhellenic Surgical Congress, Thessaloniki (2/10/2004)

 1. K. Dimoulas, G. Psychogios, K. Papanikolaou, G. Tsikandylakis, G. Delimpaltadakis. Ειλεός από Φυτοπίλημα, Ενδοσκοπική αντιμετώπιση; Oral presentation in the 12th Cretan Medical Congress, Agios Nikolaos (28/10/2004)

 1. K. Papanikolaou, K. Dimoulas, G. Psychogios, Ek. Atzaraki, G. Delimpaltadakis. Περίσφιξη λεπτού εντέρου σε ινώδη συγγενή ταινία; Oral presentation in the 12th Cretan Medical Congress, Agios Nikolaos (28/10/2004)

 1. G. Delimpaltadakis, E. Pleksousakis, E. Dimoulas, G. Psychogios, K. Loukas; Ασυνήθη ευρήματα σε ενδοσκοπήσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού; Oral presentation in the 12th Cretan Medical Congress, Agios Nikolaos (28/10/2004)

 1. E. Atzaraki, G. Delimpaltadakis, K. Loukas; K. Papanikolaou, G. Psychogios, F. Bouza; Επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας σε ιδαίτερα επιβαρυμένους ασθενείς με χρήση επισκληρίδιας αναισθησίας; Oral presentation in the 12th Cretan Medical Congress, Agios Nikolaos (28/10/2004)

 1. F. Waldfahrer, E. Guerlek, G. Psychogios, H. Iro. Beeinflusst der Zeitpunkt der Neck Dissektion die Prognose der en-oder transoral operierten Karzinomen von Mundhöhle, Oro-und Hypopharynx? 77. Jahresversammlung 2006 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn (24-28.05.2006)

 

 1. G. Psychogios*, F. Waldfahrer, E. Guerlek, H. Iro. Prognostische Bedeutung des Kapseldurchbruchs von Halslymphknotenmetastasen bei Kopf-Hals Tumoren. 77. Jahresversammlung 2006 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn (24-28.05.2006)

 

 1. F. Waldfahrer, E. Guerlek, G. Psychogios, H. Iro. Ist bei pT3 Larynxkarzinomen eine postoperative Radiotherapie indiziert? 78. Jahresversammlung 2007 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn (17.05.2007)

 

 1. G. Psychogios*, E. Guerlek, F. Waldfahrer, H. Iro. Prognostische Bedeutung der Lymphangiosis carcinomatosa bei Kopf-Hals Tumoren. 78. Jahresversammlung 2007 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn (17.05.2007)

 

 1. G. Psychogios*, C. Alexiou, F. Waldfahrer, I. Vlastos, A. Karatzanis, H. Iro. Cervical hyperostosis (Forestier disease) as a rare cause of dyspnea, aspiration, vocal cord immobilisation and extreme dysphagia. 6th European congress of Oto-rhino-laryngology head and neck surgery, Wien 30.06-04.07.2007

 1. G. Psychogios*, F. Waldfahrer, A. Karatzanis, G. Velegrakis, H. Iro. Evaluation of the new TNM classification in advanced laryngeal cancer. 14. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (16.10.2007)

 

 1. G. Fragkadakis, A. Karatzanis, E. Prokopakis, E. Panagiotaki, Xatzakis, G. Psychogios*, G. Velegrakis; Νεότερα Δεδομένα για την υποτροπιάζουσα αναπνευστική Θηλωμάτωση; 14. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (17.10.2007)

 

 1. H. Akritidou, E. Gerostergiou, D. Batzakakis, G. Psychogios, I. Tsitiridis, I. Bardanis, P. Karagkounis, B. Sandris; Μετεγχειρητική πορεία μετά από τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού σε παιδιά με μέση ωτίτιδα με υγρό; 14. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (17.10.2007)

 

 1. E. Gerostergiou, H. Akritidou, I. Tsitiridis, D. Batzakakis, G. Psychogios, P. Karagkounis, B. Sandris; Αιμορραγία μετά από Αμυγδαλεκτομή. Συγκριτική μελέτη μεταξυ της Κρυοχειρουργικής και της τεχνικής με διπολική διαθερμία; 14. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (18.10.2007)

 

 1. E. Guerlek, F. Waldfahrer, G. Psychogios, H. Iro. Prognose bei pN3 Halslymphknotenmetastasen. 79. Jahresversammlung 2008 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn (02.05.2008)

 

 1. F. Waldfahrer, E. Guerlek, H. Iro, G. Psychogios, J. Zenk. Hat sich die Prognose des Hypopharynxkarzinoms in den letzten 35 jahren verbessert? 79. Jahresversammlung 2008 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn (02.05.2008)

 

 1. K. Mantsopoulos, J. Zenk, G. Psychogios, M. Koch, M. Werner, H. Iro. Chondrom oder Chondrosarkom des Larynx? Zwei Fallbeispiele und Literaturübersicht. 79. Jahresversammlung 2008 der Deutschen Gesellschaft für HNO Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn (02.05.2008)

 

 1. G. Psychogios*, F. Waldfahrer, E. Guerlek, H. Iro. Die Evaluation der neuen TNM Klassifikation bei vorgeschrittenen Larynx-Hypopharynx Karzinomen. 79. Jahresversammlung 2008 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn (02.05.2008)

 

 1. Karatzanis A., Fragiadakis G., Mosehandrea J., Prokopakis E., Panagiotaki E., Bizakis J., Psychogios G., Velegrakis G. Allergic rhnitis considerably affects septoplasty result. ERS and ISAN 2008, Crete June 15-19 (16.06.2008)

 1. Karatzanis, F. Waldfahrer, G. Psychogios, J. Zenk, G. Velegrakis, H. Iro Prognostische Faktoren bei operativ therapierten glottische Karzinomen. 80. Jahresversammlung 2009 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Rostock (23.05.2009)

 

 1. G. Psychogios*, F. Waldfahrer, A. Karatzanis, G. Velegrakis, H. Iro. Die prognostische Relevanz des R-Status bei mehrfachen. mikrolaryngoskopischen Laserresektionen bei Larynxkarzinomen. 80. Jahresversammlung 2009 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Rostock (22.05.2009)

 

 1. G. Psychogios*, J. Zenk, A.D. Karatzanis, M. Koch, G.A. Velegrakis, H. Iro. Long term outcomes of endonasal dacryocystorhinostomy. 1st Meeting of the European Academy of ORL-HNS, June 27 – 30, 2009

 1. G. Psychogios*, A. Karatzanis, K. Mantsopoulos, C. Alexiou, J. Zenk, H. Iro. The usefulness of PET/CT in the diagnostic of CUP-syndrome in head and neck. 15. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (2009.10.15)

 

 1. G. Psychogios*, A. Karatzanis, K. Mantsopoulos, G. Lagoudianakis, J. Zenk, H. Iro. Prognostic value of complete tumor resection in glottic laryngeal carcinoma. 15. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (2009.10.15)

 

 1. K. Mantsopoulos, A. Karatzanis, G. Psychogios, J. Hornung, J. Zenk, H. Iro. Prognostic factors after endonasal endoscopic dacryozystorhinostomy. 15. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (15.10.2009)

 1. G. Psychogios*, A. Karatzanis, K. Mantsopoulos, G. Velegrakis, F. Waldfahrer, H. Iro. Multiple laser resections in treatment of laryngeal carcinoma. 15. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (2009.10.15)

 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, F. Waldfahrer, H. Iro. Die Prognose bei der chirurgischen Therapie der T2 Glottiskarzinomen. 81. Jahresversammlung 2010 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Wiesbaden (14.05.2010)

 

 1. G. Psychogios*, F. Waldfahrer, A. Karatzanis, H. Iro, K. Mantsopoulos, M. Koch, J. Zenk. Die Bedeutung der transoralen Laserchirurgie in der Behandlung von T1-2 Hypopharynxkarzinomen. 81. Jahresversammlung 2010 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Wiesbaden (14.05.2010)

 

 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. Der Stellenwert der primär chirurgischen Therapie in der Behandlung von T1-T2 Tonsillenkarzinomen. 82. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2011, Freiburg (02.06.2011)

 

 1. G. Psychogios*, A. Karatzanis, F. Waldfahrer, H. Iro, K. Mantsopoulos, M. Koch, J. Zenk. Ergebnisse der transoralen chirurgischen Therapie in der Behandlung von T1 Oropharynxkarzinomen. 82. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2011, Freiburg (02.06.2011)

 

 1. Karatzanis, G. Psychogios, F. Waldfahrer, J. Zenk, G. Velegrakis, H. Iro. Transoral minimally invasive surgery for early oropharyngeal carcinoma. 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS July 2-6, Barcelona, Spain (04.07.2011)

 1. K. Mantsopoulos, M. Koch, S. Velegrakis, G. Psychogios, J. Zenk, H. Iro. Endoscopic laser-assisted diverticulotomy versus open surgical approach for the treatment of Zenker’s diverticulum. 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS July 2-6, Barcelona, Spain (04.07.2011)

 1. G. Psychogios*, K. Mantsopoulos, F. Waldfahrer, M. Koch, J. Zenk, H. Iro. Surgical management of T2 oropharyngeal carcinoma. 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS July 2-6, Barcelona, Spain (04.07.2011)

 1. G. Psychogios, D. Owens; Valve Stabilised rhinospirometry can predict the benefit of septel surgery: a pre- and post-operative correlation study; 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS July 2-6, Barcelona, Spain (04.07.2011)

 1. G. Psychogios*, K. Mantsopoulos, F. Waldfahrer, M. Koch, J. Zenk, H. Iro. Prognostic Factors of Limited T1-2N0-1 Oropharyngeal Cancers. AAO-HNSF 2011 Annual Meeting & OTO EXPO, September 11 -14, 2011, San Francisco, Califomia (12.09.2011)

 1. Karatzanis, G. Psychogios, I. Papadakis, F. Waldfahrer, K. Matsopoulos, H. Iro. Surgical treatment of advanced base of the tongue carcinomas. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)

 1. K. Matsopoulos, G. Psychogios, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. The role of neck dissection in early tonsillar carcinomas. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)

 

 1. S. Laskaris, G. Psychogios, K. Matsopoulos, S. Ksifara, M. Banis, H. Iro. Treatmant options and results of T3 oropharyngeal carcinomas. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)

 1. S. Laskaris, G. Psychogios, F. Zappas, K. Matsopoulos, P- Sarof, H. Iro. Comparison between lateral and extracapsular parotidectomy in benign tumors. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)

 1. K. Matsopoulos, G. Psychogios, N. Klintworth, J. Zenk, H. Iro. The role of extracapsular parotidectomy in treatment of benign tumors: the experience of Erlangen. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)

 

 1. G. Psychogios*, K. Matsopoulos, A. Bozzato, J. Zenk, H. Iro. Η σημασία της υπερηχογραφικής ελαστογραφίας στη διαφορική διάγνωση όγκων της παρωτίδας; 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011) * Βραβείο καλύτερης ελεύθυερης Ανακίνωσης

 1. J. Künzel, G. Psychogios, M. Koch, H. Iro, K. Mantsopoulos. Ergebnisse der Therapie von pT1/pT2 Mundbodenkarzinomen. 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie Mainz (16-20.05.2012)

 

 1. G. Psychogios*, K. Mantsopoulos, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. Ergebnisse der Behandlung von T3 Oropharynxkarzinomen. 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Mainz (16-20.05.2012)

 

 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. Prognostische Faktoren und Larynxerhalt bei der primären chirurgischen Therapie in der Behandlung von T3 Glottiskarzinomen; 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Mainz (16-20.05.2012)

 

 1. G. Psychogios*, K. Mantsopoulos, M. Kapsreiter, Zenk, F. Waldfahrer, H. Iro. Prognostic factors including role of HPV in early oropharyngeal carcinomas. EUROGIN 2012, Prague, Czech, July 8-11, 2012 (10.07.2012)

 

 1. J. Künzel, G. Psychogios, M. Koch, K. Mantsopoulos. M. Kapsreiter, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro, Results of Treatment for early Carcinomas of the Floor of the Mouth; 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie Mainz (22.07.2012)

 

 1. M. Kapsreiter, G. Psychogios*, U. Harreus, H. Iro. Microvascular anastomoses with the Coupler System in head and neck reconstruction using the example of the anterolateral thigh flap. 11th german-czech ENT Days, Leipzig, 21-22.09.2012 (22.09.2012)

 

 1. G. Psychogios*, K. Mantsopoulos, M. Kapsreiter, J. Künzel, Zenk, F. Waldfahrer, H. Iro. Incidence of occult cervical metastasis in head and neck carcinomas: development over time. 11th german-czech ENT Days, Leipzig, 21-22.09.2012 (22.09.2012)

 

 1. H. Iro, G.Psychogios; Therapie des cN0 Halses – eine retrospektive Analyse an 650 Patienten; Mitteldeutscher Kopf-Hals-Tumor Workshop 2012; Hotel Radisson Blu Erfurt, 12.10.2012

 

 1. J. Künzel, G. Psychogios, P. Grundtner, M. Koch, H. Iro. Lymph node ratio as a valuable prognostic factor for risk stratification in patients with oropharyngeal cancer. 6th international symposium on Metastases in head and neck cancer, Marburg, 24-27.01.2013 (25.01.2013)

 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, M. Koch, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. The importance of elective neck dissection in transorally treated early head and neck carcinomas with cN0 neck. 6th international symposium on Metastases in head and neck cancer, Marburg, 24-27.01.2013 (26.01.2013)

 1. G. Psychogios*, K. Mantsopoulos, M. Koch, Zenk, H. Iro. Incidence of occult cervical metastasis in head and neck carcinomas: development over time. 6th international symposium on Metastases in head and neck cancer, Marburg, 24-27.01.2013 (25.01.2013)

 1. G. Psychogios*, H. Iro, J. Zenk. Ästhesioneuroblastom mit Infiltration der Schilddrüse und der Trachea. 8. Nürnberger Stammtisch „Schilddrüse”, Nürnberg, 20.03.2013

 

 1. Mantsopoulos K., Meusel T., Psychogios G., Hummel T., Iro H.; Τοπογραφική κατανομή της διεγερσιμότητας των υποδοχέων του τριδύμου νεύρου στον Ανθρώπινο ρινικό βλεννογόνο; 13o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 19-21.04.2013

 1. Jeschke U., Wiest I., Mayr D., Kuhn C., Schulze S., Hofmann S., Agaimy A., Betz P., Psychogios G., Alexiou C.; Expression verschiedener Kohlehydrat-Tumormarker und der Galektine 1&3 im Kopf-Hals-Bereich; 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg (05.2013); doi: 10.3205/13hnod244

 

 1. Mantsopoulos K., Psychogios G., Waldfahrer F., Zenk J., Iro H.; Ergebnisse der primär chirurgischen Therapie bei T1-2 oralen Zungenkarzinomen; 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg; doi: 10.3205/13hnod196

 

 1. Psychogios G.*, Mantsopoulos K., Waldfahrer F., Iro H., Koch M., Zenk J .; Ergebnisse der Behandlung von T4a Oropharynxkarzinomen; 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg; (Vortrag: 09.05.2013); doi: 10.3205/13hnod201

 

 1. Velegrakis S, Psychogios G., Zenk J., Iro H., Mantsopoulos K., Waldfahrer F.; Behandlung des cN0 Halses in Kopf-Hals-Karzinomen; 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg;

 

 1. Iro H., Psychogios G.,; New Aspect in Laryngeal cancer treatment; 1ο ΩΡΛ Σεμηνάριο «Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία», 7-8.06.2013, ΗράκλειοΚρήτης

 

 1. Psychogios G.*, Semrau S., Mantsopoulos K., Velegrakis S., Koch M., Zenk J., Iro H.; „Induction chemotherapy for advanced nead and neck carcinoma“; 17. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (10.10.2013)

 1. Mantsopoulos K.,Psychogios G., Bohr C., Zenk J., Iro H.; „Infectious benign parotid tumors: approach of differential diagnosis“; 17. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (10.10.2013)

 1. Künzel J., Psychogios G., Iro H.; Lymph node ratio as a predictor of outcome in patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity, oropharynx and larynx; 4. Symposium zur experimentellen und klinischen Forschung in der Kopf-Hals-Onkologie, 24. -25.01.2014, Lübeck

 

 1. Schapher M., Psychogios G., Koch M., Zenk J., Iro H.; Operative Therapie des Zystadenolymphoms der Glandula Parotis; 85. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2014, Dortmund; doi: 10.3205/14hnod708

 

 1. Mantsopoulos K., Psychogios G., Zenk J., Iro H.; Infizierte Parotisbenignome: Differenzialdiagnostische Fallstricke.; 85. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2014, Dortmund; doi:10.3205/14hnod706

 

 1. Meusel T., Psychogios G., Mantsopoulos K., Iro H., Zenk J.; Kontinuierliche intraoperative Vagusstimulation bei der chirurgischen Therapie von Paragangliom-caroticum-Tumoren.; 85. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2014, Dortmund; doi: 10.3205/14hnod151

 

 1. Psychogios G.*, Meusel T., Mantsopoulos K., Iro H., Künzel J., Zenk J.; Vergleich zweier Methoden des intraoperativen Neuromonitorings in der Schilddrüsenchirurgie.; 85. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2014, Dortmund (Vortrag: 29.05.2014); doi: 10.3205/14hnod154

 

 1. W. Mannhardt, Psychogios G., A. Berlis, J. Zenk; Glomus vagale oder caroticum? Lokalisationsdiagnostik und Folgen für die Therapie; 86. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Berlin 13-16.05.2015

 

 1. Psychogios G.*, Krischak, J. Zenk; Der Oberarmlappen in der Rekonstruktion von Oropharynxkarzinomen; 86. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Berlin 13-16.05.2015

 

 1. Hümmer E., Psychogios G., Balagiannis N., Zenk J.; Extramedulläres Plasmozytom des Naso-Oropharynx und Larynx mit Amyloidablagerungen – eine Falldarstellung; 86. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Berlin 13-16.05.2015

 

 1. Claudia Kroll, Psychogios G., J. Zenk; Neuropathia vestibularis vs. Kleinhirninfarkt – wann welche Bildgebung? 86. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Berlin 13-16.05.2015

 

 1. P. Chlopsidis, Psychogios G., B. Märkel, J. Zenk; Subglottischer inflammatorischer Pseudotumor: a case report; 86. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Berlin 13-16.05.2015

 

 1. Psychogios G.*, Krischak, J. Zenk; Der Oberarmlappen in der Rekonstruktion von Kopf-Hals-Malignomen; 24. Jahrestagung der Vereinigung der Mitteldeutscher HNO-Ärzte, Giessen, 05.09.2015

 

 1. Siering S, Psychogios G., Zenk J.; Idiopathische AA-Amyloidose – Erstdiagnostik in den Speicheldrüsen – ein Fallbericht; 59. Osterreichischer HNO- Kongress, Innsbruck 16-20.09.2015

 

 1. Πασχάλης Χλοψίδης, Γεώργιος Ψυχογιός*, Johannes Zenk; Συγκριση δυο μεθόδων διεγχειρητικής νευροδιέγερσης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου; 18. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Patra, 18.10.2015

 1. Psychogios G, Berlis A, Märkl B., Zenk J.; Perkutane PhilTM – Embolisation zur Therapie eines Paraganglioms der karotisbifurkation; 87. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Düsseldorf 04-07.05.2016

 

 1. Kroll C., Psychogios G., Zenk J.; Seltene Ursache einer akuten Eraubung beim kind – ein Fallbeispiel; 87. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Düsseldorf 04-07.05.2016

 

 1. Gerighausen J., Psychogios G., Arnholdt H., Zenk J.; Synchrones unilaterales Vorkommen zweier Tumorentitäten an der Glandula parotidea; 87. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Düsseldorf 04-07.05.2016

 

 1. Mangalo P., Psychogios G., Zenk J., Schaller T; Sicherung des M. Sjögren mittels Biopsie aus der Glandula sublingualis (GSL) – eine bessere alternative?; 87. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Düsseldorf 04-07.05.2016

 

 1. Kamarauskaite I., Psychogios G., Jering M., Zenk J.; Ergebnisse und Komplikationen der befundadaptierten Chirurgie bei gutartigen Neubildungen der Parotis; 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Erfurt 24-27.05.2017

 

 1. Kroll C., Psychogios G., Zwick J., Zenk J.; Lues – Bist Du es? Zwei Fallbeispiele; 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Erfurt 24-27.05.2017

 

 1. Rüger H., Psychogios G., Märkl B., Zenk J., Multimodale Ultraschalldiagnostik inklusive Virtual Touch IQ zur Entitätsdifferenzierung zervikaler Lymphknoten – ein Fallbericht; 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Erfurt 24-27.05.2017

 

 1. Zwick J., Kroll C., Psychogios G., Zenk J.; Implantation eines CI532 Cochlea-Implantat mit Slim-Modiolar-Elektrode bei intracochleärem Neurinom; 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Erfurt 24-27.05.2017

 

 1. Mangalo P., Psychogios G., Zenk J.; Vicrylnetz als Innovation bei der Rekonstruktion des Konturdefekts nach kompletter Parotidektomie; 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Erfurt 24-27.05.2017

 

 1. Psychogios G., Mangalo P., Rüger H., Zenk J.; Ultraschall kann den Kontakt des N. facialis zu Parotisbenignomen und die notwendige Operationstechnik vorhersagen; 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Erfurt 24-27.05.2017

 

 1. Psychogios G*., Mangalo P., Zenk J.; „Use of resorbable mesh for contour reconstruction after complete parotidectomy”; Poster presentation, IFOS Paris; 24-28.06.2017

 1. Korda N., Tsitiridis I., Jering M., Psychogios G.; Αποτελέσματα και επιπλοκές της χειρουργικής στις καλοήθεις νεοπλασίες της παρωτίδας. 19. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Athens, 02.11.2017

 1. Tsitiridis I., Korda N., Psychogios G.; Το υπερηχογράφημα μπορεί να προβλέψει την επαφή του προσωπικού νεύρου με τον παρωτιδικό όγκο και να καθορίσει την απαραίτητη χειρουργική τεχνική. 19. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Athens, 02.11.2017

 1. Korda N., Tsitiridis I., Psychogios G.; Μπορεί να είναι Σύφιλη? Παρουσίαση δύο περιστατικών; 19. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Athens, 02.11.2017

 1. Heine D., Psychogios G., Zenk J.; Fallbericht über das synchrone Auftreten eines Pleomorphen Adenoms und Zystadenolymphoms in der Glandula parotis; Poster, 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Lübeck, 9-12.05.2018

 

 1. Rüger H, Psychogios G., Zenk J; Multimodale Sonographie mit Virtual Touch IQ zur Entitätsdifferenzierung zwischen Lymphom und zervikaler Lymphknoten-metastase: ein Fallbericht; Poster, 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Lübeck, 9-12.05.2018

 

 1. Kroll C., Psychogios G., Strenger T., Zenk J.; CI532 – Tipfoldover und audiologisches Outcome; Poster, 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Lübeck, 9-12.05.2018

 

 1. Mangalo P., Psychogios G., Zenk J.; Raumforderungen der Parotis im Kleinkindesalter; Poster, 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Lübeck, 9-12.05.2018

 

 1. Zwick J., Psychogios G., Runck F., Zenk J., Strenger T.; Cochleaimplantation bei isoliertem large Vestibular Aqueduct Syndrom (LVAS); Poster, 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Lübeck, 9-12.05.2018

 

Προσκεκλημένες Ομιλίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια:
 1. Psychogios G.; Chronic rhinosinusitis without nasal polyps. An evidenced based approach; 10ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Laser, και Πανενδοσκοπησης, Greece (7-9.11.2008)

 2. Psychogios G.; The role of sentinel lymph node biopsy in head and neck carcinoma; 15. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Heraklion Kreta (21-25.10.2009)

 3. Psychogios G.; The role of ultrasound in diagnostic of salivary gland diseases; 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Athen (1-4.12.2011)

 4. Psychogios G.; Induktionschemotherapie bei supraglottischen Larynxkarzinomen; 30. Deutsche Krebskongress, Berlin (22-24.02.2012)

 5. Psychogios G.; Perspectives and limits of laser surgery in laryngeal and hypopharyngeal carcinoma; 7th International Course in Head and Neck Surgery and Oncology, Leipzig (29.02.2012)

 6. Psychogios G.; Treatment options in cN0 neck; Symposium on neck dissection, Department of plastic surgery, Erlangen (26.03.2012)

 7. Psychogios G.; Schilddrüsenchirurgie – Das Konzept der HNO-Klinik Erlangen; 46. Fortbildungsseminar der HNO Klinik Erlangen (23.02.2013)

 8. Psychogios G.; Wiederherstellungschirurgie im Kopf-Halsbereich: Lappenplastiken; 1. HNO-Seminar „neue Entwicklungen in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde“, Heraklion-Kreta, Griechenland (07.06.2013)

 9. Psychogios G.; Classification and treatment protocols for Oropharyngeal and Hypopharyngeal Cancers; 17. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (10.10.2013)

 10. Psychogios G.; Antrittsvorlesung: Oropharynxkarzinom: eine sexuell übertragbare Viruserkrankung? Erlangen, 24.10.2013

 11. Psychogios G., Zenk J.; Zervikale Lymphknotendissektion bei Schilddrüsenkarzinome; 15. Buß und Bettag Symposium der nuklearmedizinische Klinik Erlangen (20.11.2013)

 12. Psychogios G.; Komplikationen von Schilddrüsenoperationen und Therapiemöglichkeiten; 47. HNO-Fortbildungsseminar der HNO-Klinik Erlangen (22.02.2014)

 13. Psychogios G.; Therapeutische Konzepte bei Kopf-Hals-Tumoren und Tumornachsorge; Fortbildungsseminar der HNO-Klinik Augsburg (08.10.2014)

 14. Psychogios G. ; Möglichkeiten und Grenzen der operativen Versorgung von Kopf-Hals-Malignomen; Fortbildungsseminar des Interdisziplinären Cancer Center Augsburg: Therapie von Kopf-Hals-Tumoren; Augsburg, 09.02.2015

 15. Psychogios G.; Ultrasound  in Salivary gland diseases – do we need other imaging modality?; 3rd Congress of European ORL-HNS; Prag 10.06.2015

 16. Psychogios G.; Free-flap reconstruction in head and neck carcinomas: alternatives to radial forearm flap; 3rd Congress of European ORL-HNS; Prag 11.06.2015

 17. Psychogios G.; the role of PET/CT in the diagnosis of cervical tumors; 18. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Patra, 15.10.2015

 18. Psychogios G.; the Importance of HPV in oropharyngeal carcinomas; 18. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Patra, 16.10.2015

 19. Psychogios G.; Cholesteatom: preoperative Vorbeiretung und postoperative Nachsorge; Tagung-Augbsurg; 03.02.2016

 20. Psychogios G.: Salvage-Chirurgie bei Tumoren im Kopf-Hals-Bereich; Aktuelle Onkologische Therapie von Kopf-Hals-Tumore, Tagung-Augsburg; 23.03.2016

 21. Psychogios G.; Case discussion: wait and see or surgery?; 40. Dreiländertreffen der DEGUM, ÖGUM, SGUM, 28th Euroson Congress der EFSUMB, Leipzig 26. – 29.10.2016

 22. Psychogios G.: Nasennebenhöhlenchirurgie: Komplikationen und Management; Tagung „Entzündliche Erkrankungen der Nasnennebenhöhlen“; Augsburg 11.03.2017, Augsburg, 11.03.2017

 23. Psychogios G.: TNM-Klassification 2017, Pathogenese und Prävention; 18. Forum Onkologie, Augsburg 25.03.2017

 24. Psychogios G.: Keynote-lecture: Modern treatment options for benign parotid tumors; IFOS Paris; 24-28.06.2017

 25. Psychogios G.: Keynote-lecture: Surgical techniques for parotid tumors; 4th Congress of European ORL-HNS; Barcelona, 09.10.2017

 26. Psychogios G.: Keynote-lecture: Σύγχρονες εξελίξεις στα κοχλιακά εμφυτεύματα και τα εμφυτεύματα μέσου ωτός: [Modern developments in cochlear implant and active middle ear implants]: 19. Panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Athens, 02.11.2017

 27. Psychogios G.: “Entwicklungen im Bereich der Kochlea Implantte”, Auf dem Weg zum Hörzentrum Schwaben, Tagung Augsburg, 21.03.2018

 28. Psychogios G.: „Stellenwert der VTIQ Sonographie in der Lymphknotendiagnostik“, Augsburger Sonographie-Workshop, Augsburg 13.04.2018

 

Οργάνωση και διενέργεια Σεμιναρίων-Ημερίδων:
 1. Mitglied im Organisationsausschuss der Konferenz mit dem Thema: „Die Frau als Opfer Familiärer Gewalt“, Sitia 8 Mai 2004

 2. Συμμετοχή στην Οργάνωση του διεθνούς Σεμιναρίου για Laser, Berlin 23-26.02.2005

 3. Συμμετοχή στην Οργάνωση και Παρουσίαση του Τμήματος Ιλίγγου στα πλαίσια της Εκδήλωσης „Lange Nacht der Wissenschaften“, Erlangen 20.10.2007

 4. 6ο Διεθνές Σεμινάριο στη Διάγνωση και Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, Erlangen 04-06.02.2009

 5. 7ο Διεθνές Σεμινάριο στη Διάγνωση και Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, Erlangen 24-26.02.2010

 6. 1ο Διεθνές Workshop στη Διάγνωση και Θεραπεία αποφρακτικών Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, Erlangen 26.04.2010

 7. A– και Β-Scan Υπερηχογραφία Κεφαλής και Τραχήλου: Βασικό Σεμινάριο, Erlangen, 16-17.10.2010

 8. 8ο Διεθνές Σεμινάριο στη Διάγνωση και Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, Erlangen 23-25.02.2011

 9. A– και Β-Scan Υπερηχογραφία Κεφαλής και Τραχήλου: Προχωρημένο Σεμινάριο, Erlangen, 12-13.03.201

 10. A– και Β-Scan Υπερηχογραφία Κεφαλής και Τραχήλου: Βασικό Σεμινάριο, Erlangen, 15-16.10.2011

 11. A– και Β-Scan Υπερηχογραφία: Προχωρημένο Σεμινάριο, Erlangen, 10-11.03.2012

 12. 9ο Διεθνές Σεμινάριο στη Διάγνωση και Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, Erlangen 13-15.06.2012

 13. A– και Β-Scan Υπερηχογραφία Κεφαλής και Τραχήλου: Βασικό Σεμινάριο, Erlangen, 13-14.10.2012

 14. 10ο Διεθνές Σεμινάριο στη Διάγνωση και Χειρουργική Θεραπεία Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, Erlangen 19-21.06.2013

 15. A– και Β-Scan Υπερηχογραφία: Βασικό Σεμινάριο, Erlangen, 19-20.10.2013

 16. 47. HNO-Fortbildungsseminar „Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenerkrankungen“, Erlangen 22.02.2014

 17. Υπεύθυνος οργάνωσης του Σεμιναρίου: „Bewährte Wege-Neue Konzepte: 1 Fortbildungsseminar der HNO-Klinik Augsburg“, Augsburg 08.10.2014

 18. Συμμετοχή στην Οργάνωση της ενημερωτικής εκδήλωσης: „Besser hören – wenn Hörgeräte nicht mehr helfen“, Augsburg, 25.10.2014

 19. Koordinator des Seminars mit praktischen Übungen: „The use of Ultrasound from Otorhinolaryngologist“; 18. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Patra, 18.10.2015

 20. Bewährte Wege-Neue Konzepte: Behandlung akuter und chronischer Hörstörungen, Augsburg 03.02.2016

 21. Συμμετοχή στην Οργάνωση της Ιδρυτικής Ημερίδας της Hellenische Medizinische Gesellschaft in Bayern e.v: „Infektionskrankheiten bei Flüchtlingen und Asylbewerber“, München, 10.07.2016

 22. Υπεύθυνος οργάνωσης και Διενέργεια του Σεμιναρίου: „Neuromonitoring-Seminar mit Live Operationen“, Augsburg, 07-08.12.2016

 23. Sonographie der Kopf-Hals-Region: Refresher Kurs: Speicheldrüsen, Gesichts- und Halsweichteile, Schilddrüse, Augsburg, 21.01.2017

 24. Bewährte Wege – Neue Konzepte: „Entzündliche Erkrankungen der Nasnennebenhöhlen“, Augsburg 11.03.2017

 25. Diagnostik und Therapie von Parotistumoren: Augsburg, 21.06.2017

 26. Auf dem Weg zum Hörzentrum Schwaben: Tagung Augsburg, 21.03.2018

 27. Augsburger Sonographie-Workshop und Refresher-Kurs: Augsburg 13.04.2018

Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων:
 1. Μονογραφία με τα αποτελέσματα της Διατριβής για Υφηγεσία, 2013
 2. HNO-UPDATE 2015: Endoskopie und Bildgebung, J. Zenk, G. Psychogios ISBN Printausgabe 978-3-86302-215-0
 3. HNO-UPDATE 2016: Endoskopie und Bildgebung, J. Zenk, G. Psychogios ISBN Printausgabe 978-3-86302-350-8
Ερευνητικά πρωτόκολλα:
   • Σχεδιασμός και υλοποίηση 12 προοπτικών ερευνητικών μελετών:
   1. Προοπτική Μελέτη σε συνεργασία με το Ιολογικό Ινστιτούτο και το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Νοσοκομείου του Erlangen, για τον καθορισμό του HPV σε ασθενείς με καρκίνο του Στοματοφάρυγγα. (2011-2014)

   2. Προοπτική Μελέτη, για την Σύγκριση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων Ποιότητα Ζωής σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του Στοματοφάρυγγα, ανάλογα με τη θεραπευτική προσέγγιση. (2012-2014)

   3. Προοπτική Μελέτη, σε Συνεργασία με το Ινστιτούτο Ογκολογίας και Νανοτεχνολογίας, για την μελέτη της προγνωστικής αξίας του ογκογονιδίου MUC-1 σε ασθενείς με καρκίνο του Λάρυγγα. (2012-2014)

   4. Προοπτική Μελέτη, για την καταγραφή των επιπλοκών και της διάρκειας του χειρουργείου, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε Θυρεοειδεκτομή στη ΩΡΛ-Κλινική του Erlangen. (2013-2014)

   5. Προοπτική Μελέτη, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας της διεγχειρητικής νευροδιέγερσης, στη χειρουργική του Θυρεοειδή, με τη χρήση ειδικού σωλήνα διασωλήνωσης σε σχέση με τη χρήση ηλεκτροδίων στις φωνητικές χορδές (2013-2014)

   6. Σχεδιασμός, δημιουργία και συμπλήρωση μιας προοπτικής βάσης δεδομένων για ασθενείς με όγκους της παρωτίδας (Speicheldrüsenregister), η οποία πλέον αριθμεί περισσότερους από 400 ασθενείς. (2014- σήμερα)

   7. Προοπτική Μελέτη, για την διαγνωστική προσέγγιση του Συνδρόμου Sjögren, μέσω βιοψίας του υπογλώσσιου αδένα (2014-2017): φάση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων

   8. Προοπτική Μελέτη, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Ηλεκτροδίου κοχλιακής εμφύτευσης CI532 (εταιρία Cochlear) σε σχέση με το ηλεκτρόδιο CI512. (2016-2018): φάση αξιολόγησης αποτελεσμάτων

   9. Sono-Lokalisation: Sonographie kann den Kontakt von Parotisbenignomen mit dem Nervus facialis, die richtige intraoperative Lokalisation und die notwendige Operationstechnik vorhersagen (2016-2017)

   10. Vicrylnetz als Innovation bei der Rekonstruktion des Konturdefekts nach kompletter Parotidektomie (2015-2017)

   11. Prospektive Studie zur Evaluation der multimodalen Ultraschalldiagnostik inklusive Virtual Touch Imaging Quantification (VTIQ) zur Entitätsdifferenzierung zervikaler Lymphknoten (2017-…)

   12. Prospektive Studie zur Evaluation der multimodalen Ultraschalldiagnostik inklusive Virtual Touch Imaging Quantification (VTIQ) zur Entitätsdifferenzierung von Parotistumoren (2017-…).

   13. Προοπτική μελέτη για τη διαφορική διάγνωση μέσω υπερηχογραφίας και VTIQ Ελαστογραφίας των καλοήθων όγκων της παρωτίδας και ιδαίτερα μεταξύ πλεόμορφού αδενόματων και κυσταδενολεμφώματος (2017-…).

   • Συμμετοχή σε πολυκεντρικές (multicenter) ερευνητικές μελέτες:
   1. DELOS Study: (2009-2012)
   2. DÖSAK-Study: (2010-2013)
   3. NNH-Ultrasound Study (DEGUM Project: (2015-2017)
   4. SUPRTATOL- Study: (2016-…)
   5. Mandatsträger der deutschen HNO Gesellschaft zur Teilnahme an der Gestaltung der S3-Leitlinie: Supportive Therapie bei onkologischen Patienten (Teilnahme an zwei Konsensuskonferenzen)
   6. Onkoimage -1 (2017-….)

    

    • Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων:
   1. Χρηματοδότηση 2.500€ για τη δημοσίευση „Οpen Access“ της επιστημονικής εργασίας „primary surgical Therapy for locally limited oral tongue cancer“, 2014
   2. Χρηματοδότηση 2.500€ για τη δημοσίευση „Οpen Access“ της επιστημονικής εργασίας „Outcome and prognostic factors in T4a oropharyngeal carcinoma, including the role of HPV infection.“, 2014
   3. Χρηματοδότηση 2.500€ για τη δημοσίευση „Οpen Access“ του ερευνητικού πρωτοκόλλου „Early stage oropharyngeal carcinomas: comparing quality of life for different treatment modalities..“, 2014
   4. Χρηματοδότηση 2.500€ για τη δημοσίευση „Οpen Access“ του ερευνητικού πρωτοκόλλου „Epidemiology and survival of HPVrelated tonsillar carcinoma.2014
   5. Χρηματοδότηση του Ερευνητικού Προγράμματος «Προοπτική μελέτη για τη χρήση της ποιοτικής Ελαστογραφίας όγκων της παρωτίδας και αξιολόγηση της χειρουργικής βάσης δεδομένων μετά από παρωτιδέκτομή» του πανεπιστήμίου του Augsburg ποσού 34.000€ (2018-)
   6. Χρηματοδότηση του Ερευνητικού Προγράμματος «Η Χρήση της VTIQ Ελαστογραφίας στη διαφορική διάγνωση τραχηλικών λεμφαδένων και όγκων των σιελογόνων αδένων» στην DEGUM (Γερμανική Εταιρία Υπερηχογραφίας στην Ιατρική) ποσού 18.000€ (2018 -)
Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών:
 • Επίβλεψη τριών ολοκληρωμένων διδακτορικών διατριβών εκ των οποίων η μία (Ryzek) από την αρχή μέχρι το τέλος στο Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

   

  • Dr. Don-Felix Ryzek με θέμα: „Early Stage-Oropharnyxkarzinome: Ein Vergleich der Lebensqualität bei unterschiedlichen Behandlungsmodalitäten“.

  • Κυρία Δρ. Andrea Katharina Tomppert με Θέμα: „Epidemiologie und Überleben von HPV-assoziierten Tonsillenkarzinomen“.

  • Κυρία Δρ. Elisabeth mangold με Θέμα: „Onkologische Ergebnisse und Prognostische Faktoren in T4a oropharynxkarzinomen, inbegriffen der Role der HPV Infektion“.

    

 • Επίβλεψη μιας εξελισσόμενης διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität München.

   

  • Κυρία Indra Kamarauskaite με Θέμα: „Ergebnisse und Komplikationen der befundadaptierten Chirurgie bei gutartigen Neubildungen der Parotis“.

    

 • Συμμετοχή στην τριμελή Επιτροπή κρίσης σε 3 διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität München.

  • 2015: Frau Dr. Μonika Lisa Müller με Θέμα: „Der Einsatz des Holmium:YAG-Lasers in der Laserlithotripsie von Speicheldrüsen – eine Ex-vivo-Untersuchung“.

  • 2016: Frau Dr. Valèrie Hofacher με Θέμα: „Zusammenhänge zwischen klinischen, therapeutischen und histopathologischen Charakteristika von Basalzellkarzinomen des Kopf-Halsbereichs und deren Rezidivrate und Rezidivwahrscheinlichkeit“.

  • 2017 Agnes Wolf με Θέμα: „Intraduktales Frühstadium des karzinoms ex pleomorphes Adenom: Histologische, immunhistologische und molekularpathologische Charakterisierung in 74 Fällen“.

 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα ως Εκπαιδευόμενος:

Συμμετοχή σε περισσότερες από 200 επιστημονικές εκδηλώσεις:

(Ολοκληρωμένη λίστα με όλα τα Συνέδρια – Σεμινάρια – Ημερίδες που είναι δηλωμένα στον Βαυαρικό Ιατρικό Σύλλογο στο Συνημμένο Αρχείο: 2018_CME_Synedria_apo_2004.dpf)

2004-2018: 2425 ώρες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME= continuous medical education)

Σύντομη λίστα με κάποια από τα σημαντικότερα Σεμινάρια:

 1. A– και Β-Scan Υπερηχογραφία Κεφαλής και Τραχήλου: Βασικό Σεμινάριο, Erlangen, 15-16.10.2005

 2. Σεμινάριο A– και Β-Scan Υπερηχογραφία Κεφαλής και Τραχήλου: Προχωρημένο Σεμινάριο, Erlangen, 18-19.03.2006

 3. 4ο Διεθνές Σεμινάριο στη Διάγνωση και Θεραπεία Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, Erlangen 04-06.10.2006

 4. 7ο Σεμινάριο Ωτοχειρουργικής, Erlangen 25-27.10.2006

 5. Υπνική Άπνοια, Ρογχοπάθεια: Διάγνωση και Θεραπεία, Erlangen, 10.02.2007

 6. 5ο Διεθνές Σεμινάριο στη Διάγνωση και Θεραπεία Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, Erlangen 13-15.02.2008

 7. 8ο Διεθνές Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Erlangen 08-11.04.2008

 8. Σεμινάριο Μονάχου για την Παρασκευή ελεύθερων Κρημνών, München, 12-13.12.2008

 9. Σεμινάριο Ωτοχειρουργικής, Erlangen 19-21.11.2008

 10. Σεμινάριο Ακτινοδιαγνωστική Κεφαλής και Τραχήλου, Neuss, 25-26.04.2009

 11. 9ο Διεθνές Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Erlangen 24-27.03.2009

 12. Σεμινάριο Αλλεργιολογίας- Βασικό Σεμινάριο, Erlangen, 19-20.06.2009

 13. Σεμινάριο Αλλεργιολογίας- Προχωρημένο Σεμινάριο, Erlangen, 11-12.09.2009

 14. 10ο Σεμινάριο Εκσκαφής Κροταφικού Οστού, Erlangen, 14-15.01.2010

 15. 10ο Διεθνές Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Erlangen 17-20.05.2011

 16. 11ο Σεμινάριο Εκσκαφής Κροταφικού Οστού, Erlangen, 12-13.01.2012

 17. 7ο Διεθνές Σεμινάριο της Λειψίας στην χειρουγική Ογκολογία του Λάρυγγα και Υποφάρυγγα, Leipzig, 29.02.2012

 18. 12ο Σεμινάριο Εκσκαφής Κροταφικού Οστού, Erlangen, 12-13.01.2013

 19. 41. Tübinger Ohrchirurgie Kurs: Hörverbessernde Mikrochirurgie mit Live-OP-Übertragung und Übungen am Felsenbein, Tübingen, 08-10.10.2012

 20. Σεμινάριο Αλλεργιολογίας- Βασικό Σεμινάριο, Erlangen, 29-30.06.2012

 21. Σεμινάριο Αλλεργιολογίας- Προχωρημένο Σεμινάριο, Erlangen, 28-29.09.2012

 22. 13ο Σεμινάριο Εκσκαφής Κροταφικού Οστού, Erlangen, 10-11.01.2013

 23. 12ο Διεθνές Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Erlangen 16-19.04.2013

 24. Σεμινάριο: Χειρουργική του Θυρεοειδή, MarthaMaria Nuernberg, 25-26.06.2013

 25. Σεμινάριο Αλλεργιολογίας- Aufbaukurs, Erlangen, 27-28.09.2013

 26. Teilnahme 1st European Thyroid and head and neck Robotic workshop, 30.10- 01.11.2013

 27. 14ο Σεμινάριο Εκσκαφής Κροταφικού Οστού, Erlangen, 09-10.01.2014

 28. Temporal bone dissection course, Vienna 08-10.12.2014

 29. Τριήμερο Σεμινάριο για τη Διαχείριση και Πιστοποίηση Ποιότητας Ιατρικών Υπηρεσιών (QM=Quality Management): Ausbildung zum Qualitätsmanagement-Beauftragte, Augsburg, 19-21.10.2015

 30. GCP-Refresher Kurs, 21.10.2016

 31. Παρακολούθηση της σειράς διήμερων Σεμιναρίων HNOUPDATE, Mainz: 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

 32. Παρακολούθηση σειράς 5 διήμερων σεμιναρίων (Συνολικά 60 διδακτικές ώρες) για την Πανεπιστημιακή Διδασκαλία και απόκτηση τίτλου πανεπιστημιακής Διδακτικής επάρκειας (Fortbildungszentrum Hochschullehre)

 33. Παρακολούθηση σειράς σεμιναρίων για τις αρχές του Management στη νοσοκομειακή Υγεία

Μέλος συντακτικής επιτροπής (editorial board) και κριτής (PeerReviewer) σε διεθνή περιοδικά (publons.com/a/1436666/)

 1. European Archives of OtoRhinoLaryngology (Edidorial Board) (επίσημο περιοδικο πανευρωπαικής ΩΡΛ εταιρίας)
 2. Head and Neck
 3. Frontiers of Surgery (editorial board)
 4. Frontiers in Oncology
 5. Journal of Neuroradiology
 6. Ultrasound in Medicine and Biology
 7. HNO
 8. Laryngorhinootologie
 9. Strahlentherapie und Onkologie
 10. BMJ Case Reports
 11. Hippokratia
 12. Περιοδικό Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρίας: Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία (Hellenic Otorhinolaryngology: Μέλος διεθνούς συμβουλευτικής συντακτικής επιτροπής)
 13. International Journal of Otolaryngology (editorial board)
 14. Global Journal of Otolaryngology (editorial board)
 15. A. Journal of Pharmacy and Pharmacology
 16. Gutachten DEGUM!