Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Διαφραγματοπλαστική, αποκατάσταση διάτρησης ρινικού διαφράγματος,
Κογχοτομή και καυτηριασμός ρινικών κογχών με χρήση RF
Χειρουργική αποκατάσταση Ρινορραγίας: Καυτηρίαση ή απολίνωση της σφηνοϋπερώιας αρτηρίας ή της πρόσθια ηθμοειδούς, οπίσθιος επιπωματισμός.
FESS (functional endoscopic sunus surgery): Θυριδοποίηση ιγμορίου, πρόσθια και οπίσθια ηθμοειδεκτομή με Παρασκευή της πρόσθια βάσης κρανίου, διάνοιξη σφηνοειδούς κόλπου, διάνοιξη του μετωπιαίου κόλπου.
Εκτεταμένες ενδοσκοπικές επεμβάσεις παραρρινίων: Ριζικές ανατρήσεις ιγμορίων και ηθμοειδών σε ανάστροφο θήλωμα και κακοήθειες, πλαστικές μήνιγγας σε ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού , διάνοιξη μετωπιαίων κόλπων (Draf-III), αφαίρεση ρινοϊνώματος (μετά από εμβολισμό).
Χειρουργική ρινοδακρυικού πόρου: Δακρυορινοκυστοστομία κατά West.
Διάταση της ευσταχιανής σάλπιγγας με μπαλόνι (Tubendilatation).
Οστεοπλαστική χειρουργική ιγμορίων, οστεοπλαστική χειρουργική μερωπιαίου κόλπου.
Χειρουργική οφθαλμικού κόλπου: Βιοψία, ριζική αφαίρεση του οφθαλμικού κόγχου, τοποθέτηση επιθέματος οφθαλμικού κόγχου.
Ογκολογικές επεμβάσεις μύτης και παραρρινίων: Ενδοσκοπικά, πλάγια ρινοτομή.

Τραυματολογία προσωπικού κρανίου:
Κατάγματα προσωπικού κρανίου: Κάταγμα βάσης οφθαλμικού κόγχου, κάταγμα ζυγωματικού, ανάταξη με η χωρίς οστεοσύνθεση.

Χειρουργική οφθαλμικού κόγχου:
Διακογχική και διαρινική βιοψία όγκων του οφθαλμικού κόγχου,

Αισθητική χειρουργική προσώπου:
Πλαστικές επεμβάσεις αποκατάστασης όγκων: Αποκατάσταση κάτω χείλους, τοπικοί δερματικοί κρημνοί: κατά Esher, κατά Rieger, κρημνός μετωπιαίου.
Πλαστική πτερυγαίων χόνδρων, πλαστική Columella.