Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Παρακέντηση τυμπάνου, τοποθέτηση και αφαίρεση σωληνίσκων αερισμού.
Πλαστική έξω ακουστικού πόρου (εξοστώσεις, χολοστεατώματα, στένωση).
Τυμπανοπλαστική τύπου Ι (μυριγγοπλαστική), διερευνητική τυμπανοσκόπηση σε οξεία κώφωση.
Τυμπανοπλαστική τύπου ΙΙ-ΙΙΙa,b (πλαστική οσταρίων με χρήση αυτόλογων και τεχνιτών προθέσεων: PORP, TORP, Plester).
Μικροχειρουργική χολοστεατώματος: ενδοτυμπανική και οπισθοωτιαία προσπέλαση, canal-wall down και canal-wall up τεχνικές.
Χειρουργική Ωτοσκλήρυνσης (αναβολοτομή με ή χωρίς Laser, αναβολεκτομή).

Χειρουργική εμφυτευμάτων ωτός:

κοχλιακά εμφυτεύματα (Cochlear, Med-EL).
ενεργά εμφυτεύματα μέσου ωτός (Vibrant Soundbridge).
εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας (BAHA Attract, Bonebridge).
Απλή μαστοειδεκτομή, ριζική ανάτρηση μαστοειδούς, μερική λιθοειδεκτομή, παρασκευή μαστοειδούς μοίρας προσωπικού νεύρου, Mittelohrobliteration.