Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Πανενδοσκόπιση: (με εύκαμπτη ή άκαμπτη Οισοφαγοσκόπηση, τραχειοσκόπηση, μικρολαρυγγοσκόπηση, λήψη βιοψίας), αφαίρεση ξένων σωμάτων τραχείας και οισοφάγου, διαστολή στενώσεων οισοφάγου
Χειρουγική αφαίρεση καρκινωμάτων του στοματοφάρυγγα και της στοματικής κοιλότητας: διαστοματική και συνδυασμένη διαστοματική και διατραχηλική προσπέλαση, οστεοτομή κάτω γνάθου.
Μερική λαρυγγεκτομή μέσω θυρεοτομής, προσθιοπλάγια μερική λαρυγγεκτομή, οριζόντια μερική λαρυγγεκτομή, ολική λαρυγγεκτομή (με τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο και χρήση φωνητικής πρόθεσης Provox), σύγκλιση τραχειοοισοφαγικού συριγγίου με ανάσπαση της τραχείας.

Τράχηλος:
ριζικός, προετοιμασία αγγειακών αναστομώσεων.
Τραχηλική διερεύνηση στην αντιμετώπιση οξείας αιμορραγίας (απολίνωση της έξω καρωτίδας, πλαστική της κοινής καρωτίδας) και τραχηλικών-παραφαρυγγικών αποστημάτων.
Τραχειοτομή: εκλεκτική και επείγουσα, σε νεογνά, σύγκλιση τραχειοτομής με ή χωρίς χόνδρο πτερυγίου.
Αφαίρεση πλάγιας τραχηλικής κύστης και κύστης θυρεογλωσσικού πόρου, διατραχηλική αφαίρεση μεγάλων εκκολπωμάτων του υποφάρυγγα (Zenker-Divertikel).
Αφαίρεση παραγαγγλιώματος καρωτιδικού σωματίου (Shamblin I-III με ή χωρίς προεγχειρητικό εμβολισμό).
Διατραχηλική αφαίρεση παραφαρυγγικών όγκων και επιμυκισμένης στυλοειδούς απόφυσης (Eagle-Syndrom).
Διατραχηλική μυοτομή του κρικοφαρυγγικού μυός.
Εκτομή της τραχείας και πλαστική αποκατάσταση με τελικοτελική αναστόμωση.

Κρημνοί (μισχωτοί και ελεύθεροι):
Ανασήκωση ελεύθερου κερκιδικού κρημνού του αντιβραχίου (μεγάλη εμπειρία!),
Αγγειακές αναστομώσεις: τελικο-τελική αναστόμωση, τελικο-πλάγια αναστόμωση, επιδιόρθωση αναστομώσεων.
Μισχωτοί: μυοδερματικός κρημνός του μείζονος θωρακικού μυός, κρημνός του δελτοειδή μυός, κρημνός του πλατύσματος, κρημνός της υπερκλείδιας χώρας.

Διαστοματική μικροχειρουργική χρήση Laser:
Γλωττιδικά και υπεργλωττιδικά καρκινώματα (cT1-2),
καρκινώματα του υποφάρυγγα και της βάσης της γλώσσας (cT1-2),
διάσπαση εκκολπώματος υποφάρυγγα (Zenker),
διάνοιξη γλωττίδας (σε αμφοτερόπλευρη παράλυση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου).