Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Παρωτιδεκτομή: εξωκαψική, μερική, πλάγια, ολική, ριζική, χειρουργεία μετά από υποτροπές, ενδοπαρωτιδικά προωτιαία συρίγγια (πάντα με χρήση νευροδιέγερσης του προσωπικού νεύρου και οπτική μεγέθυνση). (link to Review)
Δυναμική αποκατάσταση του προσωπικού νεύρου με μικροχειρουργική αναστόμωση νεύρων (και με χρήση μοσχεύματος-interponat).
Στατική αποκατάσταση του παράλυτου προσώπου, με χρήση μοσχεύματος και διόρθωση του εκτρόπιου (κάτω βλεφαροπλαστική με κανθοπηξία, χρήση βαριδίου στο άνω βλέφαρο).
Υπογναθεκτομή σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις.
Διατραχηλική προσπέλαση του εν τω βάθει λοβού της παρωτίδας (όγκοι Iceberg).
Σιαλενδοσκόπηση (εκφορητικού πόρου παρωτίδας και υπογνάθιου αδένα) τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά (αφαίρεση μικρών λίθων, διάνοιξη στενώσεων, έγχυση φαρμάκων).
Διαστοματική αφαίρεση λίθων εκφορητικού πόρου υπογνάθιου αδένα, συνδυασμένη διαστοματική και διαδερμική αφαίρεση λίθων παρωτίδας.