Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Στο Ιατρείο είναι διαθέσιμος ο τελευταίας τεχνολογίας Υπερηχοτομογράφος της Siemens Acouson Redwood με Ηχοβόλα κεφαλή Linear 10L4, Color Doppler και Ελαστογραφία: Virtual Touch™ IQ  τέταρτης  γενιάς)

Η Υπερηχογραφία επιτρέπει την άμεση διερεύνηση παθήσεων των σιελογόνων αδένων, του θυρεοειδή, των λεμφαδένων του τραχήλου.

Διενέργεια υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης παρακέντησης με λεπτή βελόνα (FNA) προς κυτταρολογική εξέταση όγκων και κύστεων όλων των παραπάνω οργάνων.

Σε δύσκολες διαγνωστικές περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης Core needle biopsy με τοπική αναισθησία για καλύτερη συνεργασία του ασθενή.

Στις 18/06/2019 έδωσα εξετάσεις στο Υπουργείο Υγείας και έγινα ο πρώτος νοσοκομειακός Ιατρός στην Ελλάδα που έχει το δικαίωμα διενέργειας και διδασκαλίας της Υπερηχογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου σε Ωτορινολαρυγγολόγους στη χώρα μας. Η Υπερηχογραφία αποτελεί για τον Ωτορινολαρυγγολόγο σημαντικότατο εργαλείο που του διευρύνει τις διαγνωστικές αλλά και θεραπευτικές ικανότητες. Στη Γερμανία αποτελεί αυτονόητο εξοπλισμό κάθε Κλινικής αλλά και Ιατρείου. Κατέχω τον μεγαλύτερο βαθμό εκπαιδευτή (DEGUM III) Υπερηχογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου στη Γερμανία.

Η ελαστογραφία αποτελεί μια σχετικά καινούργια υπερηχογραφική μέθοδο, η οποία επιτρέπει τη μέτρηση της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών.

Η ελαστογραφία αξιοποιεί το γεγονός ότι οι κακοήθεις ιστοί είναι σκληρότεροι από τους καλοήθεις ή φυσιολογικούς, με αποτέλεσμα να μπορεί να μας δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη σοβαρότητα ενός μορφώματος. Η εφαρμογή της ελαστογραφίας είναι πιο αποτελεσματική για τα επιφανειακά όργανα, όπως είναι ο θυρεοειδής, οι τραχηλικοί λεμφαδένες, η παρωτίδα και ο υπογναθιος αδένας.

Η σωστή αξιολόγηση της ελαστογραφικής απεικόνισης απαιτεί πολύ καλή εκπαίδευση στην υπερηχογραφία και καλές γνώσεις της ανατομίας, ιδιαίτερα στην πολύπλοκη περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου.

Προσωπικά είμαι ένας από τους λίγους Ιατρούς που έχουν μεγάλη κλινική εμπειρία αλλα και ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο. Pubmed

Το εγγχρομο Doppler (color Doppler) ειναι μια πολυ σημαντική υπερηχογραφική τεχνική που δινει σημαντικές πληροδορίες για την αγγείωση των προς εξεταση δομών. Με βαση αυτές τις πληροφορίες μπορεί να γίνει αξιολόγηση των αγγείων του τραχήλου αλλα και τη φύση μορφωμάτων.