Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Γεώργιος Ψυχογιός,M.D., Ph.D.

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
καθηγητής, ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιου Μονάχου, Γερμανίας

Διαστοματική μικροχειρουργική χρήση Laser:

Γλωττιδικά και υπεργλωττιδικά καρκινώματα (cT1-2), καρκινώματα του υποφάρυγγα και της βάσης της γλώσσας (cT1-2), διάσπαση εκκολπώματος υποφάρυγγα (Zenker), διάνοιξη γλωττίδας (σε αμφοτερόπλευρη παράλυση του παλίνδρομου λαρυγγικού...

Γενικές επεμβάσεις

Λήψη λίπους κοιλιακής χώρας, λήψη δέρματος μερικου ή ολικού πάχους, λήψη περιτονίας (Fascia lata), λήψη πλευρικού χόνδρου (rippe), Αφαίρεση μορφωμάτων του δέρματος και πλαστική...

Παιδο-ΩΡΛ Επεμβάσεις

Αδενοτομη, Αμυγδαλεκτομη, αμυγδαλοτομή με Laser, τοποθετηση Σωληνίσκων Αερισμού, αντιμετώπιση παιδικού χολοστεάτωματος, Ωτοπλαστική πτερυγίων παρωτιδεκτομή και σιαλενδοσκοπηση σε παιδιά πλαγια τραχηλική κύστη, κύστης θυρεογλωσσικού πόρου, ατρησία ρινικών χοανών,...

Επεμβάσεις Τραχείας

Τραχειοτομή σε ενήλικες και παιδιά: εκλεκτική και επείγουσα Εκτομή της τραχείας και πλαστική αποκατάσταση με τελικοτελική αναστόμωση.

Φωνοχειρουργική Μικρολαρυγγοσκόπηση

Αφαίρεση πολυπόδων φωνητικών και κυστεων χορδών Οίδημα Reinke Λευκοπλακία και Ερυθροπλακία Βιοψία υπό γενική αναισθησία αλλά και με τοπική αναισθησία σε ειδικές περιπτώσεις έγχυση Botox χειρουργική έγχυση Radiesse για βελτίωση Φώνησης σε πάρεση φωνητικής...